สัมภาระ

ฟรีน้ำหนักสัมภาระ 20 กิโลกรัมท่านจะได้รับน้ำหนักกระเป๋าใต้ท้องเครื่องทันทีถึง 20 กิโลกรัมเมื่อซื้อตั๋วโดยสารชั้นสมายล์คลาส และ 30 กิโลกรัมสำหรับตั๋วโดยสารชั้นสมายล์พลัส เมื่อเดินทางภายในประเทศ 

และ ท่านจะได้รับน้ำหนักกระเป๋าใต้ท้องเครื่องทันทีถึง 30 กิโลกรัมเมื่อซื้อตั๋วโดยสารชั้นสมายล์คลาส และ 40 กิโลกรัมสำหรับตั๋วโดยสารชั้นสมายล์พลัส เมื่อเดินทางระหว่างประเทศ

การดำเนินการขนส่งสัมภาระในส่วนที่เกินจากค่าระวางสัมภาระฟรีเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ โดยไม่จำกัดการซื้อและการใช้ของผู้โดยสาร

อัตราค่าระวางสัมภาระ ที่บังคับใช้กับส่วนที่ตรวจสอบเฉพาะการเดินทาง บน ไทยสมายล์ เส้นทางภายในประเทศและต่างประเทศ อยู่ในรูปแบบการคิดคำนวณตามน้ำหนัก
* ข้อมูลจาก  
 

                                                                             Copyright 2017 © thaismile.aaflying.net  All rights reserved.

เว็บสำเร็จรูป
×