การเช็คอิน
      สายการบินไทยสมายล์ ขอปิดการให้บริการเช็คอินออนไลน์ และการเช็คอินผ่านเครื่อง Kiosk สำหรับเที่ยวบินต่างประเทศชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

      อย่าลืมเผื่อเวลาในการเดินทางกันด้วยนะคะ 
* ข้อมูลจาก  
 

                                                                             Copyright 2017 © thaismile.aaflying.net  All rights reserved.

เว็บสำเร็จรูป
×